Κ10-Τ21

Τρία κεραμικά βαθιά πιάτα φαγητού - σαλατιέρες διαμέτρου περίπου 18 εκ. Τα γυαλώματα είναι μη τοξικά.

0,00 €