Πιάτα υψηλής αντοχής (θερμοκρασία ψησίματος 1240C).

Όλα τα πιάτα που υπάρχουν στη συλλόγη μας μπορούν να γίνουν στα υαλώματα και τους πηλούς της σελίδας αυτής. Σε αυτή τη θερμοκρασία τα πιάτα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά, δεν τσιπάρουν και έχουν μηδενική διαπερατότητα. Προτείνονται για εντατικές κουζίνες.