ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

(Τα κεραμικά οικιακής χρήσης θα παρουσιαστούν στην έκθεση ΤΕΧΝΗΜΑ  από 10 έως 14 Ιανουαρίου 2024).