Το εργαστήρι κεραμικής Εργάνη διαθέτει πλήρη σειρά σε κεραμικά σκεύη για καθημερινή οικιακή χρήση και την επαγγελματική εστίαση. Τα κεραμικά οικιακής χρήσης θα παρουσιαστεί στην έκθεση ΤΕΧΝΗΜΑ (11-15 Ιανουαρίου 2023), ενώ η σειρά επαγγελματικής εστίασης στη έκθεση HO.RE.CA. (10-13 Φεβρουαρίου 2023).