Κ7-Τ21

Τρία κεραμικά βαθιά πιάτα φαγητού - σαλατιέρες διαμέτρου περίπου 18 εκ. Τα γυαλώματα είναι μη τοξικά. Η τιμή περιλαμβάνει και τα τρία πιάτα. 

20,00 €