40

Μεγάλη κεραμική σε σχήμα ταψί στρογγυλεμένο. Τα γυαλώματα είναι κατάλληλα για χρήση (μη μολυβδούχα)

15,00 €