Κ232-Τ21

Περιστέρι με κλαδί ελιάς σε ξύλο ελιάς

5.50 €