Όλες οι σωσιέρες γίνονται σε οποιοδήποτε υάλωμα, διαστάσεις και σχήμα. Παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια σχέδια και για παραγγελία επικοινωνήστε μαζί μας.